Restauraci


" Výběr  Menu je že páteří tradiční maďarské kuchyně je doplněn evropskou kuchyni a chuť svět " 

 

Važeni hosté, vítejte

v restauraci Buk Fehérló

Bílý Kůn

v Príjezd:

Ø Od Szombathely 27 km severovýchodně na průsečíku Alpské a Malé níziny v povodí Reky Répce. 24 km od Sárváru, Kőszegu. Dosažitelné vlakem na tarti Sopron Szombathely

v Historie města:

Ø Pruní zmínka o osadé s názvem Byk se datuje od roku 1271, ale kostel již podle výzkumů stál ve 12. stoleti, takžen mnohem dríve

Ø  V Reformním období byl nejvýznamnéjsím mluvčím národniho shromáždéni Felsőbüki Nagy Pál. V národním shromáždéni roku 1825 pronesl významný projev, na jehož popud Széchenyi István incioval založeni Magyarské Akademie véd, jehož se stal clenem.

Ø S účinností od 1 července 2007. byla obec Bük povysena na město

v Historie LécebnychLázní:

Ø Na podzim roku 1957 na hranci obce hledali ropu, ale oproti očekávání z vrtu vyvérala na povrch teplá voda,Pramen byl v roce 1965 úredné prohlášen za léčivou vodu. Kryté lázné byly otevreny v roce 1972, a staly se tak komplexem pro celoroční léčebnou rekreaci.

Vzdálenost lázní Bük od naší restaurace   1600m

Církev                                                           1300m

Centrum města                                               700m

Sportovní hrišté                                           1000m

naše provozovna patrí od II.kategorie

Vedeni Restaurace Fehérló a všichni zamésínanci prejí nasim

Milym hostum dobrou chuť!

 

 

Speciality of restaurant